Home ⁄ d-vitamin ⁄ Följ råden – så vet du att du inte överdoserar

Följ råden – så vet du att du inte överdoserar

Barn upp till två år behöver D-droppar för att få i sig dagsbehovet av D-vitamin.

Hur mycket D-vitamin är för mycket och går det att överdosera? Läkarkåren är inte överens om någon gräns för överdosering – det saknas helt enkelt tillräckligt med forskning för det.

Men genom att följa Livsmedelsverkets rekommendationer kan du vara trygg med att du både får i dig det viktiga vitaminet – och undviker att överdosera. D-vitamin finns naturligt i olika livsmedel och tas dessutom upp av kroppen via huden som när den träffas av solens strålar producerar D-vitamin. Även om huden soliga dagar kan producera stora mängder D-vitamin på kort tid finns det ingen risk för överdosering varken via kroppens egen produktion eller via maten.

 

Äter du däremot flera olika kosttillskott eller läkemedel med D-vitamin är det bra att hålla koll på intaget och följa din läkares råd och ordination. Det finns idag ingen given gräns för överdosering fastställd, men Livsmedelsverket rekommenderar att man inte får sig mer än 100 mikrogram per dag. Det är tio gånger den rekommenderade dosen för en normal vuxen.

 

ACO D-droppar innehåller 2 mikrogram D-vitamin per droppe. För spädbarn och barn upp till två år, samt för vuxna innebär det att 5 droppar ger den dagliga rekommenderade dosen.

 

Stora mängder D-vitamin är giftigt och kan göra att blodet tar upp för mycket kalcium, ett tillstånd som kallas hyperkalcemi. Symptomen är illamående, dålig matlust, muskelsvaghet, törst, förvirring och förkalkning av njurarna. Det är ovanligt, men om du vet med dig att du överdoserat D-vitamin och känner av symptomen bör du kontakta vården.

 

Livsmedelsverkets rekommenderade dagliga dos D-vitamin:

Spädbarn och barn upp till 2 år 10 mikrogram

Barn och vuxna under 75 år 10 mikrogram

Vuxna med lite eller ingen solexponering 20 mikrogram

Vuxna över 75 år 20 mikrogram

 

Vissa barn behöver fortsätta med D-droppar även efter 2 år. Det gäller barn som har mörk hudfärg, barn som inte vistas utomhus, barn som inte får berikade produkter och barn som inte äter fisk. Hur länge de behöver fortsätta med D-dropparna varierar, men ett generellt råd är att fortsätta åtminstone upp i femårsåldern. Eftersom rekommenderat intag nu har höjts till 10 mikrogram per dag för barn över 2 år kommer rekommendationerna om D-vitamintillskott för denna åldersgrupp att ses över. Är man osäker på om barnet behöver D-droppar eller inte är det i väntan på nya rekommendationer bättre att ge än att låta bli, enligt Livsmedelsverket.