Home ⁄ Om Vitamin D i olja eller vatten

Om Vitamin D i olja eller vatten

D-vitamin Olja ACO (kolekalciferol, vitamin D3) droppar är ett receptfritt läkemedel som förebygger D-vitaminbrist hos barn upp till 2 års ålder och hos barn med särskilda behov upp till 5 års ålder. Varningar och försiktighet: Använd inte D-vitamin Olja ACO om ditt barn är allergisk (överkänslig) mot något innehållsämne i D-vitamin Olja ACO eller om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om överdosering sker under en lång tid. Läs bipacksedeln noga före användning. (Länk till bipacksedeln.) ACO Hud Nordic AB, 08-590 029 00

 

D-vitamin Vatten ACO (kolekalciferol, vitamin D3) droppar är ett receptfritt läkemedel som förebygger D-vitaminbrist hos barn upp till 2 års ålder och hos barn med särskilda behov upp till 5 års ålder. Varningar och försiktighet: Använd inte D-vitamin Vatten ACO om ditt barn är allergisk (överkänslig) mot något innehållsämne i D-vitamin Vatten ACO eller om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin. D-vitamin Vatten ACO innehåller Sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta preparat. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om överdosering sker under en lång tid. Läs bipacksedeln noga före användning! (Länk till bipacksedeln.) ACO Hud Nordic AB, 08-590 029 00