Home ⁄ d-vitamin ⁄ Så drabbas ditt barn om det har D-vitaminbrist

Så drabbas ditt barn om det har D-vitaminbrist

D-vitaminet påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Allt mer forskning visar också att D-vitaminbrist kan sättas i samband med en rad olika sjukdomstillstånd; infektionssjukdomar, autism och benskörhet.

 

För barn är D-vitaminet extra viktigt eftersom kroppen ständigt växer och immunsystemet utvecklas. D-vitaminet hjälper kroppen att absorbera kalcium från tarmarna, något som är nödvändigt för att barnet ska ha en normal benutveckling. Brist på D-vitamin gör skelettet svagare och det blir svårare för ny benvävnad att mineraliseras och bli hård. I vuxen ålder kan det leda till osteoporos (benskörhet).

Svår D-vitaminbrist hos barn leder till att kroppen inte kan lagra tillräckligt med kalcium och fosfor i benstommen. Det i sin tur orsakar rakit (engelska sjukan) som gör benstommen mjuk, böjlig och missformad. Bäckenet deformeras, bröstkorgen sjunker in och skelettet blir mjukt och missformat. Fontanellen sluter sig senare och ger upphov till en större skalle. Rakit är relativt ovanligt i västvärlden men har ökat på senare år. Forskarna tror att det bland annat beror på att vi ändrat vår livsstil.

Det finns också forskning som visat på ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och autism hos barn. Bland annat såg man att D-vitaminet är viktigt under hjärnans tidiga utveckling, men också att behandling med D-vitamin gav symptomlindring för barn med autism.

Läkemedelsverket rekommenderar extra D-vitamin till barn mellan 0 och 2 år. D-droppar delas ut gratis vid alla landets barnavårdscentraler. Den rekommenderade dagliga dosen är 10 mikrogram.